Difacto

Begeleiding 


Loopbaanbegeleiding


"Wie wezenlijk wil verandering moet eerst tot stilstand komen"

- Jan Rotmans

Ervaar je behoefte aan verandering?

Of je je nu gedwongen voelt óf zelf de behoefte hebt om een nieuwe stap te maken, het aangaan van een verandering in werk betekent ook een verandering van je toekomstperspectief. Dit roept doorgaans veel vragen op. Om te beginnen: ‘Waar moet ik beginnen?’

Waarom, wat en hoe wil je veranderen?

Om antwoorden te vinden op deze vragen, kan het instrument ‘De niveaus van verandering’ van Gregory Bateson als het fundament voor jouw traject worden gebruikt. Het is een instrument dat overzicht en inzicht geeft, en waar alle andere methode en instrumenten in passen.

Kom uit je bubbel, of tunnel

Dat je overweegt te kiezen voor een loopbaantraject kan al betekenen dat je open staat voor verandering, dat je graag wilt leren, dat je jouw loopbaan serieus neemt. En zo kunnen ook keuzes en ervaringen uit het verleden ons veel vertellen over jou als mens. Maar er is altijd meer. Sommige gebieden worden niet gestimuleerd, geactiveerd, omdat er geen aandacht aan werd of wordt gegeven. Hier staan we ook bij stil, en gaan samen op onderzoek uit

Een loopbaanbegeleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Kennismakingsgesprek; vrijblijvend en gratis
 • Intakegesprek
 • Intakerapportage en ‘Plan van Aanpak’
 • Fase 1: Veranderen, bewegen én stilstaan
 • Fase 2: Zelfonderzoek
 • Fase 3: DIO – Duurzame Inzetbaarheid Onderzoek
 • Fase 4: Arbeidsmarktbenadering
Hoe toekomstbestendig is jouw wens-baan?

Loopbaanbegeleiding is altijd maatwerk naar een duurzame oplossing op basis van jouw wensen en mogelijkheden. In het programma is ook het ‘Duurzame Inzetbaarheid Onderzoek’ (DIO) opgenomen. Zo onderzoeken we niet uitsluitend welke baan bij jou past, maar onderzoeken we ook de toekomstbestendigheid van het werk dat je wilt doen.

Kennis maken

Voordat je beslist of kiest voor een loopbaanbegeleidingstraject van Difacto, of van welk ander bureau ook, adviseer ik je altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren. Zo kun je zelf ervaren of er een klik is, en of de geboden vorm en inhoud van het traject past bij jouw wensen. Wanneer je na dit gesprek kiest voor het loopbaanbegeleidingstraject, volgt er een intakegesprek.

Heb je vragen? Bel ons gerust op of vraag hier een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek aan.

Het Traject Loopbaanbegeleiding op maat

Het loopbaanbegeleidingstraject start met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de aanleiding en onze wederzijdse vragen en verwachtingen. Er wordt een eerste inventarisatie gemaakt van je achtergrond, competenties en toekomstwensen en je ontvangt informatie en uitleg over de verschillende onderdelen van het traject. Samen komen we tot een traject op maat.

Intakerapportage en Plan van Aanpak

Op basis van het intakegesprek ontvang je een intakerapportage, inclusief een plan van aanpak, en word je uitgenodigd hier feedback op te geven. Wanneer jij akkoord bent met de rapportage, ontvangt jouw werkgever pas een exemplaar.

De inhoud van de gesprekken zijn vertrouwelijk

Tijdens het traject wordt de werkgever op procesniveau geïnformeerd over de voortgang van het traject. De inhoud van de gesprekken tijdens het loopbaanbegeleidingstraject zijn vertrouwelijk.

Maatwerk in 4 onderdelen
Ieder traject krijgt z’n eigen vorm. Op basis van jouw behoeften ontwerpen we samen een traject op maat. Afhankelijk van je situatie en wensen zetten we daarbij één of meer van de volgende vier onderdelen in:
 • Veranderen, bewegen, stilstaan
 • Zelfanalyse
 • Duurzame Inzetbaarheid Onderzoek (DIO)
 • Actieve arbeidsmarktbenadering
Veranderen, bewegen, stilstaan

We staan stil bij de verandering waar je in zit, waar je voor staat, of die je wenst, omdat ieder mens op zijn eigen manier reageert op veranderingen. Vervolgens staan we stil bij de wijze waarop je met deze veranderde situatie omgaat, en richten ons op bewustwording, inzicht, rust, vertrouwen en regie. Jouw veranderbereidheid en verandervermogen staan daarbij centraal. Dit onderdeel kan uiteraard ook gedurende andere momenten/onderdelen in het traject aan bod komen.

Zelfonderzoek

Naast het Curriculum Vitae-Interview krijg je middels diverse instrumenten en methodieken inzicht in jouw drijfveren, inspiratiebronnen, (loopbaan)waarden, kwaliteiten, vaardigheden, ambities en toekomstwensen. Op basis van de resultaten van dit zelfonderzoek gaan we op zoek naar jouw missie, de kracht/drijfveer achter je activiteiten of wensen. Dit resulteert uiteindelijk in een passend, haalbaar en wenselijk loopbaanprofiel.

Duurzame Inzetbaarheid Onderzoek (DIO)

We starten met het onderzoeken van de arbeidsmarktkansen door het loopbaanprofiel te toetsen aan de praktijk. Wat verwachten en eisen werkgevers vandaag de dag van geschikte kandidaten?

Daarnaast krijg je inzicht in de factoren die invloed hebben op jouw duurzame inzetbaarheid, door stil te staan bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de gevolgen van de innovaties, als gevolg van technologische ontwikkelingen en robotisering. Inzicht in de veranderende wereld en arbeidsmarkt en advies over de wijze waarop je hier mee kunt omgaan, dragen bij aan jouw ‘Duurzame Inzetbaarheid’.

Actieve arbeidsmarktbenadering

We richten ons op het vinden van geschikte vacatures, intermediairs, netwerkcontacten en andere kansen/events die kunnen leiden tot de gewenste baan.

Mijn netwerk is jouw netwerk

Difacto heeft niet alleen veel samenwerkingspartners, maar ook een goed onderhouden netwerk. Dit netwerk wordt uiteraard dagelijks uitgebreid en ingezet bij het vinden van arbeidsmarktinformatie, ingangen en overige kansen.

Het benutten van jouw netwerk

Het grootste gedeelte (75%-90%) van de vacatures worden ingevuld via relaties en netwerken, dus is het belangrijk dat we op zoek gaan naar een manier van netwerken waar jij je goed bij voelt.

Sollicitatievaardigheden

Vanzelfsprekend komen desgewenst ook alle andere sollicitatie-activiteiten aan bod, zoals o.a. het Curriculum Vitae, open en gerichte sollicitatiebrieven, Intermediairs, sollicitatiegesprekken en -procedures, arbeidsvoorwaardengesprekken, presenteren, solliciteren via Social Media, inclusief 'gevonden worden'

Het beste instrument: Een medemens

Het grootste deel van de mensen met wie wij werken in een loopbaanbegeleidingstraject hebben bij de start van het traject een minder rooskleurig beeld van hun competenties en mogelijkheden dan dat de praktijk ons tijdens het traject laat zien. En andersom, een te zonnig beeld over jezelf, kan uiteraard ook voorkomen, soms.

Jouw toegevoegde waarde

Als loopbaanprofessionals en -coaches zijn wij getraind en geoefend om je een veilige omgeving te bieden en daarin aan de hand van jouw werk- en levenservaring op zoek te gaan naar wie jij bent, wat je kunt en wat je wilt. Dit doen we samen. In het kader van ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gaan we ook op zoek naar datgene waarin jij je als mens onderscheidt van de ander. Iedereen is anders, gelukkig..

De Coach / Loopbaanprofessional

Difacto heeft de ambitie om de positie van werkenden te versterken, en daarmee ook de organisaties die zij met elkaar vormen.

Het is onze overtuiging dat het de combinatie is van persoonlijke eigenschappen, de persoonlijke missie om mensen te willen helpen bij hún persoonlijke ontwikkeling, en de eigen ‘honger’ naar persoonlijke ontwikkeling, die de coach heeft gevormd tot de coach die het verschil maakt. Ons werk als coach doen we met aandacht en heel veel plezier! Voor minder doen we het niet.

Luister eens..

Luisteren is voor Difacto de belangrijkste en meest waardevolle vorm van communicatie. Dit doen we niet uitsluitend met onze oren, maar ook door op te merken wat er niet gezegd wordt, het stellen van vragen, het leggen van verbanden, het onderzoeken van de betekenis van woorden, kortom, met aandacht voor jou als uniek individu.

Heb je vragen? Bel ons gerust op of vraag hier een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek aan.