Difacto

Begeleiding 


Outplacement


Elke organisatie streeft naar een optimale bezetting: de juiste werknemer op de juiste plaats. Soms kan het onvermijdelijk zijn om van werknemers afscheid te moeten nemen. Sommigen vinden snel een nieuwe passende plek op de arbeidsmarkt. Maar dat kan om uiteenlopende redenen ook wat langer duren. In zo’n geval kan Difacto ondersteunen met een op maat gesneden traject voor de medewerker.

Het individueel outplacementtraject van Difacto richt zich op het begeleiden en bemiddelen van een individuele medewerker naar een nieuwe baan. Daarbij profiteren de organisatie én de medewerker van het grote netwerk van Difacto en vele zelfstandige en professionele loopbaanadviseurs door het hele land.

Een outplacementtraject bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Kennismakingsgesprek; vrijblijvend en gratis;
 • Intakegesprek;
 • Intakerapportage en ‘Plan van Aanpak’;
 • Fase 1: Veranderen, bewegen én stilstaan;
 • Fase 2: Zelfonderzoek;
 • Fase 3: DIO – Duurzame Inzetbaarheid Onderzoek;
 • Fase 4: Arbeidsmarktanalyse en -benadering;
 • Optioneel: Een informatiebijeenkomst op locatie van de werkgever.
Lees hier verder voor meer informatie.
Kennismakingsgesprek

Voordat er wordt beslist of een outplacementtraject van Difacto past bij de behoefte van een medewerker is het belangrijk altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren. Zo kan men zelf ervaren of er een klik is, en of de geboden vorm en inhoud van het traject past bij persoonlijke wensen. Een kennismakingsgesprek is dan ook gratis en vrijblijvend.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek bespreken we de aanleiding en wederzijdse vragen en verwachtingen. Er wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de achtergrond, competenties en toekomstwensen van de medewerker en de verschillende onderdelen van het traject worden duidelijk uitgelegd. Samen met de medewerker komen we tot een traject op maat.

Communicatie

De inhoud van de gesprekken tijdens het outplacementtraject zijn vertrouwelijk. Tijdens het traject wordt de werkgever op procesniveau geïnformeerd over de voortgang van het traject. De frequentie en de vorm worden vooraf afgesproken.

Intakerapportage en Plan van Aanpak

Op basis van het intakegesprek ontvangt de medewerker een intakerapportage, inclusief een plan van aanpak, met het verzoek feedback te geven op de inhoud. Pas wanneer de werknemer akkoord is met de rapportage, ontvangt de werkgever een exemplaar.

Maatwerk in 4 fasen

Ieder traject krijgt z’n eigen vorm. Op basis van de besproken behoeften ontwerpen de medewerker en de adviseur samen een traject op maat. Afhankelijk van de situatie en wensen zetten we daarbij één of meer van de volgende vier onderdelen in:

 • Fase 1: Veranderen, bewegen, stilstaan
 • Fase 2: Zelfanalyse
 • Fase 3: Duurzame Inzetbaarheid Onderzoek (DIO)
 • Fase 4: Actieve arbeidsmarktbenadering
Fase 1: Veranderen, bewegen, stilstaan

We staan stil bij de verandering waar de medewerker in zit, waar deze voor staat, of wenst, omdat ieder mens op zijn eigen manier reageert op veranderingen. Vervolgens staan we stil bij de wijze waarop met deze veranderde situatie omgegaan kan worden, en richten ons op bewustwording, inzicht, rust, vertrouwen en regie. Veranderbereidheid en verandervermogen staan daarbij centraal, al kan een korte vertraging op langere termijn versneld resultaat opleveren. Dit onderdeel kan uiteraard ook gedurende andere momenten/onderdelen in het traject aan bod komen.

Fase 2: Zelfonderzoek

Naast een Curriculum Vitae-Interview krijgt de medewerker middels diverse instrumenten en methodieken inzicht in drijfveren, inspiratiebronnen, (loopbaan)waarden, kwaliteiten, vaardigheden, ambities en toekomstwensen. Op basis van de resultaten van dit zelfonderzoek gaan we op zoek naar de persoonlijke missie, de kracht/drijfveer achter de wensen of ambities. Dit resulteert uiteindelijk in een passend, haalbaar en wenselijk loopbaanprofiel.

Fase 3: Duurzame Inzetbaarheid Onderzoek (DIO)

We starten met het onderzoeken van de arbeidsmarktkansen door het loopbaanprofiel te toetsen aan de praktijk. Wat verwachten en eisen werkgevers vandaag de dag van geschikte kandidaten?

Daarnaast krijgt de medewerker inzicht in de factoren die invloed hebben op de eigen duurzame inzetbaarheid, door stil te staan bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de gevolgen van de innovaties, als gevolg van technologische ontwikkelingen en robotisering. Inzicht in de veranderende wereld en arbeidsmarkt en advies over de wijze waarop je hier mee kunt omgaan, dragen bij aan ieders ‘Duurzame Inzetbaarheid’.

Fase 4: Actieve arbeidsmarktbenadering

We richten ons op het vinden van geschikte vacatures, intermediairs, netwerkcontacten en andere kansen/events die kunnen leiden tot de gewenste baan.

Sollicitatievaardigheden

Vanzelfsprekend komen alle sollicitatie-activiteiten aan bod, zoals o.a. het Curriculum Vitae, open en gerichte sollicitatiebrieven, omgaan met Intermediairs, sollicitatiegesprekken en -procedures, arbeidsvoorwaardengesprekken, presenteren, solliciteren via Social Media, inclusief 'gevonden worden', Boolean Search en Personal Branding.

Het onderliggende doel van de adviseur is het verhogen van de kansrijkheid van de medewerker, door te solliciteren op een wijze die past bij deze tijd. ‘Onderscheidend zijn’ als sollicitant is daar ook een voorbeeld van.

Mijn netwerk is jouw netwerk

Difacto heeft niet alleen veel samenwerkingspartners, maar ook een goed onderhouden netwerk van 25 jaar ervaring in zowel werving & selectie als HR oplossingen. Dit netwerk wordt uiteraard continu uitgebreid en ingezet bij het vinden van arbeidsmarktinformatie, ingangen en overige kansen.

Het benutten van jouw netwerk

Het grootste gedeelte (75%-90%) van de vacatures worden ingevuld via relaties en netwerken, dus is het belangrijk dat we op zoek gaan naar een manier van netwerken waar de medewerker zich goed bij voelt.

Het beste instrument: Een medemens

Het grootste deel van de mensen met wie wij werken in een outplacementtraject hebben bij de start van het traject een minder rooskleurig beeld van hun competenties en mogelijkheden dan dat de praktijk ons tijdens het traject laat zien. En andersom, een te zonnig beeld over jezelf, kan uiteraard ook voorkomen, soms.

Als loopbaanprofessionals en -coaches zijn we getraind en geoefend in het bieden van een veilige omgeving waarin we samen met de medewerker op zoek gaan naar diepere wensen m.b.t. werk. Aan de hand van werk- en levenservaring zoeken we naar antwoorden op de vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’ Uiteraard worden de uitkomsten ook getoetst op haalbaarheid. In het kader van ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gaan we ook op zoek naar datgene waarin jij je als mens onderscheidt van de ander. Iedereen is anders, gelukkig..

De Coach / Loopbaanprofessional

Difacto heeft de ambitie om de positie van werkenden te versterken, en daarmee ook de organisaties die zij met elkaar vormen.

15 miljoen coaches

Regelmatig lees ik bij collega’s de zin ‘Iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen.’, waarna een lijst aan opleidingen en certificaten volgt. In de inmiddels 16 jaar dat ik mensen coach, begeleid en adviseer heb ik geleerd dat mijn diploma’s, certificaten en CMI/Noloc-certificering niet bepalend, maar vooral aanvullend en verrijkend zijn in de dagelijkse praktijk. Ik werk dan ook uitsluitend samen met samenwerkers/collega’s die hun diploma’s en certificaten als aanvulling ervaren.

Het is onze overtuiging dat het de combinatie is van persoonlijke eigenschappen, de persoonlijke missie om mensen te willen helpen bij hún persoonlijke ontwikkeling en de eigen ‘honger’ naar persoonlijke ontwikkeling, die de coach heeft gevormd tot de coach die het verschil maakt. Ons werk doen we dan ook met aandacht en heel veel plezier! Voor minder doen we het niet.

Luister eens..

Luisteren is voor Difacto de belangrijkste en meest waardevolle vorm van communicatie. Dit doen we niet uitsluitend met onze oren, maar ook door op te merken wat er niet gezegd wordt, het stellen van vragen, het leggen van verbanden, het onderzoeken van de betekenis van woorden. Kortom, met aandacht voor jou als uniek individu..

Heb je interesse of vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek..