Difacto

Coaching 


Burn-Out Coaching


Voel je je uitgeput, lusteloos, en/of gekweld door schuldgevoel, onbegrip, angst. Je begrijpt niet wat er gebeurt met je. Laat staan dat je enig idee hebt hoe je hier zo snel mogelijk weer uit komt. Hoe dit weer goed komt. Je bent de grip kwijt. Waar kun je je aan vast houden?

Burn-Out Coaching bij Difacto werkt als volgt: Jouw huidige situatie is ons vertrekpunt. Ons doel is tweeledig;

 1. Stabiliseren is ons eerste doel. Daarna volgt pas..
 2. De weg naar duurzaam herstel en terugkeer naar werk,in welke vorm en welk tempo dan ook.

Om te stabiliseren is het belangrijk om de nieuwe stressbronnen, die er bij kunnen komen vanwege een ziekmelding als gevolg van een burn-out, weg te gaan nemen. Dit heeft een grote invloed op de duur van je verzuim.

In deze fase is het helpend als je inzicht hebt in:

 • Wat jouw burn-out inhoudt; oorzaken, symptomen, gevolgen;
 • Hoe je woorden kunt geven aan jouw specifieke situatie en behoeften;
 • Welke vorm van professionele hulp past bij jouw specifieke situatie en behoeften;
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden de verschillende betrokken partijen (kunnen) hebben; denk aan leidinggevende, collega’s, bedrijfsarts, huisarts, verzuimregisseur,partner, etc;
 • Wat herstel-bevorderend werkt;
 • Wat herstel-belemmerend werkt;
 • Wat je wél al kunt doen en laten ter bevordering van stabiliseren met het oog op herstel; denk aan bewegen, naar buiten, sporten, rusten, slapen, en uiteindelijk weer focus op je dag- en nachtritme.

Voor een werkgever is het uiteraard vervelend als een werknemer uitvalt. Samen zullen we dan ook zorgen dat de werkgever aangesloten is en blijft in en bij het proces, als belangrijk onderdeel van herstel-bevordering.

Waarom kiezen mensen voor mij als coach bij stress en/of burn-out?

 • Ik zit naast je, niet tegenover je;
 • Onze gesprekken zijn helpend, niet uitputtend;
 • Ik bied hulp bij het voorbereiden van de gesprekken met de betrokken partijen;
 • Ik ontrafel onnodig complexe, belemmerende factoren;
 • Ik geef handvatten om de contacten met de verschillende partijen te managen;
 • Ik ga mee naar gesprekken als het ‘alleen’ nog niet lukt;
 • Op jouw verzoek treed ik in contact met betrokken partijen; werkgever, bedrijfsarts, etc;
 • Ik geef adviezen en opdrachten op maat, geen standaard werkwijze;
 • Ik heb een groot netwerk van helpende partijen en focus uitsluitend op hulp die aansluit bij datgene dat jou gaat helpen duurzaam te herstellen en op te bouwen terug naar werk;
 • Ervaring; ik coach sinds 2005 mensen die kampen met een burn-out.
Het Traject

Oriënterend- of Intakegesprek

Voordat we elkaar ontmoeten, stuur ik je een tool met een korte en duidelijke handleiding, genaamd de ECE Tool. Hiermee kun je me een beeld geven van jouw:

 • Energieniveau
 • Emotionele gesteldheid
 • Cognitieve vermogen (concentreren/herinneren)

Tijdens ons eerste gesprek gaan we in op jouw huidige situatie en zal ik met name veel vragen stellen. Geef van te voren aan hoe lang je maximaal in staat bent om een gesprek te voeren om:

 1. Niet nog meer roofbouw te plegen, waardoor herstel nog langer gaat duren;
 2. Te weten hoe lang je je kunt concentreren en informatie tot je kan nemen, zodat we beide voordeel hebben bij het gesprek.

Uiteraard is het altijd mogelijk om iemand mee te nemen naar het gesprek om je te helpen. Om alles te kunnen onthouden, mag je ook altijd het gesprek opnemen, zodat je het nog eens terug kunt luisteren als je daar weer ruimte en energie voor hebt.

Heb je vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek.

De vragen die je zoal kunt verwachten gaan uiteraard over je werk, maar niet uitsluitend. Dit gaat immers over jou als individu, in jouw leven, met alle stress- en hulpbronnen die invloed hadden en hebben op jouw situatie. Een eerste indruk van vragen die je kunt verwachten:

 • Hoe ervaar je het contact met je leidinggevende, collega’s en andere contacten vanuit het werk? Is dit helpend voor je?
 • Heb je al contact gehad met je huisarts? Voelde je je serieus genomen, gehoord?
 • Heb je contact gehad met een bedrijfsarts? Was dit gesprek helpend voor je?
 • Heb je al andere hulpbronnen ingeschakeld en zijn deze helpend?
 • Hoe is je thuissituatie en voel je je daar begrepen en gesteund?
 • Heb je je sociale omgeving al geïnformeerd? Wie zouden nu iets voor jou kunnen betekenen?
 • Doe je aan sport? Hoeveel beweeg je over een week?
 • Kom je buiten?
 • Wat geeft of gaf jou energie?
 • Wat kost of kostte jou energie?
 • Wat heb jij nu nodig, wat is jouw behoefte?
 • Etc.
Multidisciplinair’

Voor duurzaam herstel en terugkeer naar werk verkennen we samen de oorzaken van jouw burn-out en jouw behoeften om te herstellen, zodat we de juiste hulp kunnen inschakelen.

Multidisciplinaire trajecten zijn populair, en niet zomaar. Het is belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken te kunnen werken aan herstel, wanneer jouw situatie daar om vraagt. Stressklachten kunnen van tijdelijke aard zijn, maar bij een burn-out is er doorgaans al een lange periode van stress/roofbouw aan vooraf gegaan, waardoor duurzaam herstel niet alleen meer tijd kost, maar ook vraagt om een verandering in gedrag en/of leefstijl.

Samen kijken we met een open blik naar mogelijke oorzaken, en wat jouw specifieke behoefte is om duurzaam te kunnen herstellen. Vervolgens kijken we met een brede blik naar het aanbod in de markt, en wat en wie bij jou past. We kunnen verschillende professionals inzetten, zoals een psycholoog, osteopaat, haptonoom, fysiotherapeut, creatief coach, maar ik vind het belangrijk om me niet te beperken tot de professionals waar ik of mijn samenwerkers al ervaring mee hebben. Ik sta dan ook open voor nieuwe disciplines, hulpbronnen en methodieken.

Ik werk vanuit de daadwerkelijke oorzaak en behoefte vanuit jou, jij die nu kampt met een burn-out, en de weg die jij daarvoor hebt afgelegd. Geen twee situaties zijn gelijk.