Difacto

Coaching 


Coaching bij AD(H)D


Waarom?

Omdat AD(H)D specifieke uitdagingen op sociaal en cognitief vlak kent. Veel mensen met AD(H)D redden zich wel, en ontwikkelen zelf allerlei handige manieren om zich staande te houden in een wereld waarin de norm anders ligt. Creativiteit is veel mensen met AD(H)D immers niet vreemd.

Maar als dit (even) niet meer lukt, is coaching het overwegen waard. Met aandacht voor jou als individu en jouw specifieke hulpvraag of -vragen gaan we samen op zoek naar nieuwe manieren die jou helpen om jouw worsteling het hoofd te bieden.

Voor wie?
Coaching kun je overwegen als:
 • Je je onzeker voelt door het ‘anders zijn’ en dit je in de weg zit in je dagelijks functioneren. Je wilt je (weer) zelfverzekerd en gewaardeerd voelen;
 • Je vast loopt in je werk en/of relaties in het werk. Je wilt begrijpen wat er aan de hand is, wat er nodig is, en wat je kunt doen om je werk en/of relaties weer te verbeteren en te behouden;
 • Je merkt dat bepaalde veranderingen je nu te veel energie kosten om de nieuwe situatie op lange termijn vol te kunnen houden. Je wilt weten wat je nu kunt doen om de situatie voor jou wenselijk en duurzaam houdbaar te maken;
 • Je onvoldoende wordt uitgedaagd en je werk wilt gaan maken van het creëren van meer uitdaging in je werk;
 • Je jezelf tekort doet door je onzichtbaar te maken, weet dat je meer kan, maar nog niet weet hoe je dit kunt aanpakken;
 • Je structureel energie tekort komt om je werk op lange termijn vol te kunnen houden. Je wilt uitval voorkomen en onderzoeken welke energielekken en energiebronnen aandacht vragen. Dit biedt mogelijkheden om duurzaam aan het werk te blijven.
 • Je merkt dat je andere aan AD(H)D-gerelateerde kenmerken worstelingen aandacht wilt geven en/of wilt aanpakken.
Mogelijke kenmerken om rekening mee te houden

Medisch gezien is ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) een aandachts-stoornis waarbij voor de diagnose naar de volgende kenmerken gekeken wordt:

Aandacht & Concentratie
 • Moeite met focus houden, snel afgeleid zijn
 • Moeite met het afmaken van een taak of opdracht
 • Moeite met plannen, organiseren en planmatig werken
 • Moeite met luisteren
 • Moeite met administratieve taken
 • Moeite met het scheiden van hoofd- en bijzaken
 • Chaotisch
Hyperactiviteit (bij ADHD)
 • Moeite met ontspannen
 • Altijd met iets bezig willen zijn
 • Rusteloosheid
 • Niet lang stil kunnen blijven zitten
Impulsiviteit:
 • Eerst doen en daarna nadenken
 • Te snel zeggen wat je denkt
 • Te snel een beslissing nemen
 • Door andere mensen heen praten
ADHD en ADD

ADHD en ADD zijn aan de binnenkant niet zo verschillend. Cognitief en emotioneel blijken dezelfde kenmerken aanwezig. Aan de buitenkant is er wel een verschil. De hyperactiviteit van iemand met ADHD kan immers in meer of mindere mate zichtbaar zijn.

Voor de coaching maakt dit geen enkel verschil. We focussen ons op jouw specifieke behoefte. Iedereen is welkom!

Het traject

Het Traject Coaching bij AD(H)D ziet er als volgt uit:
Kennis maken

Voordat je met een traject start kun je gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Het is belangrijk dat jij je prettig voelt bij een coach. Voor mij als coach is het ook belangrijk dat jij je veilig, vrij en gerespecteerd voelt. Na dit gesprek kun je de tijd nemen om te beslissen of je kiest voor het coachingstraject.

Intakegesprek

Uiteraard kun je ook direct starten met het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de aanleiding van het traject, en doen we grondig onderzoek naar de coachingsvraag of -vragen, zodat we hier tijdens het traject continu naar terug kunnen pakken.

Ook wederzijdse verwachtingen worden besproken, net als de frequentie en de duur van de gesprekken. Ondanks dat het belangrijk is om enkele zaken te kaderen, zoals duur, frequentie, doel van de coaching, is er altijd bewegingsruimte binnen het traject om deze in alle redelijkheid aan te passen op basis van jouw behoefte.

Na het intakegesprek ontvang je een intakeverslag waarin een concreet plan is opgesteld op hoofdlijnen.

Coachingsgesprekken

Het coachingstraject bestaat uit 7 gesprekken over een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Als je dit te weinig vindt, kun je dit bij het intakegesprek aangeven.

De vorm en inhoud van het traject hangt af van jouw concrete vraag of vragen, het gestelde doel en ons plan. Uiteraard maken we, waar nodig en helpend, gebruik van verschillende instrumenten en methodieken, al zijn deze niet leidend.

We combineren de gesprekken met opdrachten die je mee kunt nemen naar je werksituatie.

Locatie

Onze gesprekken vinden plaats op het kantoor van Difacto in Eindhoven of in overleg op een andere locatie. In overleg kunnen de gesprekken ook plaatsvinden op jouw werklocatie.
Hierover maken we afspraken

E-Coaching

E-coaching is ook mogelijk, net als een combinatie van persoonlijke live gesprekken en e-coaching. Het gaat om de inhoud. Wanneer de vorm de inhoud niet in de weg staat, zijn andere vormen bespreekbaar. Zo coachen en trainen we ook wel eens buiten in de natuur.

Een 3-gesprek met een leidinggevende tijdens het coachingstraject is uiteraard ook mogelijk, maar is vanuit Difacto uiteraard niet verplicht.

De Coach

Difacto heeft de ambitie om de positie van werkenden te versterken, niemand uitgezonderd, en daarmee ook de organisaties die zij met elkaar vormen.

Het is onze overtuiging dat het de combinatie is van persoonlijke eigenschappen, de persoonlijke missie om mensen te willen helpen bij hún persoonlijke ontwikkeling, en de eigen ‘honger’ naar persoonlijke ontwikkeling, die de coach heeft gevormd tot de coach die het verschil maakt. Naast onze ervaringsdeskundigheid en onze jarenlange ervaring met begeleiding van mensen met AD(H)D hebben we ons in de loop der jaren uiteraard verdiept in AD(H)D en helpende begeleiding hierbij in het bijzonder. Onze ervaring leert ons dat we nooit zijn uitgeleerd.

Ambassadeur AD(H)D op de Werkvloer

Naast mijn werk als adviseur, coach en begeleider heb ik me ook gespecialiseerd in onder andere werken met mensen met AD(H)D, én ben ik een informele ambassadeur van het bespreekbaar maken van AD(H)D op de werkvloer.

Voor het bespreekbaar maken van AD(H)D op de werkvloer ben ik altijd benaderbaar, ook wanneer we geen zakelijke overeenkomst (zullen) hebben.

Heb je vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. Zo kun je zelf ervaren of er een klik is, en of de geboden vorm en inhoud past bij jouw wensen en verwachtingen.
Luister eens...
Luisteren is voor Difacto de belangrijkste en meest waardevolle vorm van communicatie. Dit doen we niet uitsluitend met onze oren, maar ook door op te merken wat er niet gezegd wordt, het stellen van vragen, het leggen van verbanden, het onderzoeken van de betekenis van woorden, kortom, met aandacht voor jou als uniek individu.