Difacto

Coaching 


Coaching bij Autisme (ASS)


Het algemene beeld is doorgaans dat mensen met autisme vanwege specifieke talenten veelal werkzaam zijn binnen de ICT. Dit vanwege kenmerken zoals sterk kunnen focussen, oog voor detail, technisch inzicht, analytisch vermogen. Uit de gegevens van het Nederlands Autisme Register werken de meeste mensen met autisme in de zorg.

Daarnaast zijn er zo veel mensen die niet bekend zijn bij het Nederlands Autisme Register, mensen die geen diagnose hebben en wel vermoeden of weten autisme te hebben.

In alle beroepsgroepen komen we mensen met autisme tegen. En dat is logisch.

Ieder mens is anders, dus ook ieder mens met autisme is anders. Bij iedereen uit autisme zich anders, net als dat de gradatie van autisme bij iedereen weer anders is.

Autisme hoeft ook geen belemmering te zijn in werk of in het dagelijkse leven, maar wanneer je dit wel ervaart, of wanneer je in een fase in je leven bent gekomen waarin je problemen ervaart als gevolg van autisme, en deze wilt aanpakken, is het fijn en effectief om dit te doen samen met een professional op het gebied van begeleiding van mensen met autisme.

Na veel studie, coaching en praktijkervaring hebben we vele mensen met autisme mogen begeleiden in hun werk, en ook naar nieuw werk. Het is fijn om niet aan elkaar te hoeven uitleggen wat autisme is of kan inhouden, zodat we ons kunnen focussen op jouw vragen, kansen en groeimogelijkheden.

Het Traject Coaching bij ASS ziet er als volgt uit:
Kennis maken

Het traject start met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat jij je veilig, vrij en gerespecteerd voelt bij een coach. Na dit gesprek kun je rustig de tijd nemen om te beslissen of je kiest voor het coachingstraject.

Intakegesprek

Uiteraard kun je ook direct starten met het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de aanleiding van het traject, en doen we grondig onderzoek naar de coachingsvraag of -vragen. Ook wederzijdse verwachtingen worden besproken, net als de frequentie en de duur van de gesprekken. Na het intakegesprek ontvang je een intakeverslag waarin een concreet plan is opgesteld.

Coachingsgesprekken

Het coachingstraject bestaat uit 7 gesprekken over een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Als je dit te weinig vindt, kun je dit bij het intakegesprek aangeven.

De vorm en inhoud van het traject hangt af van jouw concrete vraag of vragen, het gestelde doel en ons plan. Uiteraard maken we, waar nodig en helpend, gebruik van verschillende instrumenten en methodieken, al zijn deze niet leidend.

We combineren de gesprekken met opdrachten die je mee kunt nemen naar je werksituatie.

Locatie

Onze gesprekken vinden plaats op het kantoor van Difacto in Eindhoven of in overleg op een andere locatie. In overleg kunnen de gesprekken ook plaatsvinden op jouw werklocatie. Hierover maken we afspraken.

E-Coaching

E-coaching is ook mogelijk, net als een combinatie van persoonlijke live gesprekken en e-coaching. Het gaat om de inhoud. Wanneer de vorm de inhoud niet in de weg staat, zijn andere vormen bespreekbaar. Zo coachen en trainen we ook wel eens buiten in de natuur.

Een 3-gesprek met een leidinggevende tijdens het coachingstraject is uiteraard ook mogelijk, maar is vanuit Difacto uiteraard niet verplicht.

De Coach

Difacto heeft de ambitie om de positie van werkenden te versterken, niemand uitgezonderd, en daarmee ook de organisaties die zij met elkaar vormen.

Het is onze overtuiging dat het de combinatie is van persoonlijke eigenschappen, de persoonlijke missie om mensen te willen helpen bij hún persoonlijke ontwikkeling, en de eigen ‘honger’ naar persoonlijke ontwikkeling, die de coach heeft gevormd tot de coach die het verschil maakt.

Ambassadeur Autisme op de Werkvloer

Naast mijn werk als adviseur, coach en begeleider heb ik me ook gespecialiseerd in onder andere werken met mensen met ASS, én ben ik een informele ambassadeur van het bespreekbaar maken van autisme op de werkvloer.

Hiervoor ben ik altijd benaderbaar, ook wanneer we geen zakelijke overeenkomst (zullen) hebben.

Heb je vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. Zo kun je zelf ervaren of er een klik is, en of de geboden vorm en inhoud past bij jouw wensen en verwachtingen.
Luister eens..
Luisteren is voor Difacto de belangrijkste en meest waardevolle vorm van communicatie. Dit doen we niet uitsluitend met onze oren, maar ook door op te merken wat er niet gezegd wordt, het stellen van vragen, het leggen van verbanden, het onderzoeken van de betekenis van woorden, kortom, met aandacht voor jou als uniek individu.