Difacto

Coaching 


Coaching bij kanker


Werken bij kanker

Werken tijdens de behandelingen tegen kanker, re-integratie na de behandelingen tegen kanker.. Wat je ook wel of niet doet of kan, meningen en misvattingen zullen er zijn.

Omdat iedereen anders is, elke ziekte anders is, net als ieder lichaam, en net als de reactie van behandelingen op ieders lichaam, weten we bij aanvang van de behandelingen tegen kanker nog niet tegen welke belemmeringen en worstelingen we zullen aanlopen wanneer we willen deelnemen aan het leven als werkende.

Wanneer je behoefte hebt aan re-integratie na de behandelingen tegen kanker, dienen jij en jouw werkgever te voldoen aan de eisen die de wet verbetering poortwachter van jullie vraagt, of eigenlijk stelt. De informatie over een traject ‘Re-integratie na kanker’ kun je vinden bij ‘Begeleiding’.

Soms kan het combineren van de behandelingen tegen kanker en jouw werk soepel verlopen, maar in de praktijk blijkt dit vaker complexer dan we denken. Dat is ook logisch. Niet alleen fysiek gebeurt er veel in een relatief korte tijd, ook mentaal en emotioneel wordt er veel van je gevraagd, bij de diagnose én de behandelingen tegen kanker. Daarnaast krijg je ook te maken met collega’s en een leidinggevende die zijn geconfronteerd met jouw situatie, waarbij iedereen daar op z’n eigen manier mee omgaat.

Om werken mogelijk te maken, en de worstelingen hierin het hoofd te bieden, kan het van grote waarde zijn om samen met een buitenstaander, een coach, de obstakels te bespreken en samen op zoek te gaan naar oplossingen, zodat jij de mogelijkheid hebt en behoudt om op een prettige en gelijkwaardige manier je werk te kunnen blijven doen.

Ervaringsdeskundige Coach

Als ervaren coach, trainer en re-integratieadviseur werd ik in 2013 zelf geconfronteerd met de diagnose borstkanker. De mislukkingen en teleurstellingen in mijn eigen proces van werken bij en na kanker hebben mij geleerd hoe anders dit proces is ten opzichte van reguliere coaching en/of re-integratie.

Omringd door mijn collega’s; coaches, trainers en re-integratieadviseurs, ontdekte ik dat er iets anders nodig was om (de gevolgen van) kanker en werk met elkaar te combineren.

Ik ben in het diepe gesprongen, heb de bodem geraakt, en ben met een professionele en ervaringsdeskundige coach weer boven water gekomen. Diverse professionals hebben hierin voor mij een verschil gemaakt, maar met name de ervaringsdeskundige professional heeft het mogelijk gemaakt om terug te keren in werk.

Ik ben in het diepe gesprongen, heb de bodem geraakt, en ben met een professionele en ervaringsdeskundige coach weer boven water gekomen. Diverse professionals hebben hierin voor mij een verschil gemaakt, maar met name de ervaringsdeskundige professional heeft het mogelijk gemaakt om terug te keren in werk.

Maatwerk

Maatwerk is hierbij uiteraard belangrijk. Het proces van de behandelingen kan immers iedere maand, week of dag weer iets anders van je vragen. Samen geven we vorm aan het traject, afhankelijk van jouw behoeften.

Bij aanvang van het traject formuleren we concrete doelen, desgewenst samen met een leidinggevende, en zullen we de gewenste of mogelijke duur van het traject bespreken.

Opschorting van een coachingstraject bij kanker is uiteraard altijd mogelijk, waardoor een uiterlijke einddatum in dit traject niet van toepassing hoeft te zijn.

Ook is er, wanneer de situatie daar om vraagt, altijd de mogelijkheid om het coachingstraject in de loop van de tijd om te zetten naar een re-integratietraject.

Thema’s

De inhoud van het traject hangt af van jouw behoeften, al zal ik als coach actief ingaan op de thema’s die doorgaans kunnen spelen bij de behandelingen tegen kanker, zoals onder andere:

 • Vermoeidheid en zuinig omgaan met beschikbare energie
 • Mentale belastbaarheid
 • Omgaan met collega’s en leidinggevende (inclusief inzichtelijk maken van belastbaarheid)
 • Werk/privé balans
 • Communicatie
 • Werkuren en taken
 • Balans werk/privé
 • Verzwarende en verlichtende factoren
 • Helpende indicatoren
 • Analyse en evaluatie
Instrumenten
Ik heb diverse instrumenten die we kunnen inzetten om jouw proces te ondersteunen. Hierbij kun je o.a. denken aan:
 • Een checklist om je startsituatie in kaart te brengen;
 • Een communicatie-tool wat visueel inzicht geeft in hoe het met jou gaat;
 • Folders voor collega’s en leidinggevenden die worden aangepast op jouw situatie;
 • Voortgangs-meetinstrumenten;
 • Urenopbouw Programma op maat, inclusief visueel inzicht in jouw herstelproces;
 • Een E-Coach programma ‘Fitter na Kanker’ naast de begeleiding, inclusief tips en tools op het gebied van:
  • Vermoeidheid
  • Angst
  • Pijn
  • Valkuilen in leven en werk
  • Piekeren
  • Activiteiten
  • Sociale interacties
  • Slaap
  • Energieverlies en energie-opbouw
Ambassadeur Kanker op de Werkvloer

Naast mijn werk als adviseur, coach en begeleider heb ik me ook gespecialiseerd in onder andere de begeleiding van mensen met kanker, én ben ik een informele ambassadeur van het bespreekbaar maken van de gevolgen van kanker op de werkvloer.

Hiervoor ben ik altijd benaderbaar, ook wanneer we geen zakelijke overeenkomst (zullen) hebben.

Neem gerust contact op bij vragen of voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. Zo kun je zelf ervaren of er een klik is, en of de geboden vorm en inhoud van het traject ‘Coaching bij of na kanker’ past bij jouw wensen.