Difacto

Coaching 


Coaching op Competenties


Competenties

Wil jij je competenties ontwikkelen of versterken? Een coachingstraject op competenties bij Difacto is een ervaringsgerichte leerschool.

Competenties zijn te herkennen aan een persoon, niet aan een taak of een functie. Ze komen tot uiting in je gedrag, je aanpak en je prestaties en worden beïnvloed door interne en externe factoren in je omgeving.


Ontwikkeling

Ik heb de overtuiging dat ieder mens zich z’n hele leven blijft ontwikkelen. De snelheid waarmee we dat doen, bepalen we zelf. In een coachingstraject is het belangrijk dat we jouw persoonlijke en reeds ontwikkelde competenties onderzoeken en als uitgangspunt nemen. We zijn ons namelijk niet dagelijks bewust van de vele competenties die er al zijn. Die vinden we immers normaal. Als we weten waar jouw kracht ligt, gaan we aan de slag met jouw ontwikkelbehoefte.


Doelen stellen

Vooraf stellen we doelen vast en maken we een helder en concreet plan op maat. Hierbij kun je denken aan de mogelijkheid van het voeren van 3-gesprekken met een leidinggevende erbij, evaluatiemomenten, en het inzetten van de SMART-methode om de doelen goed te borgen.

Als coach bied ik een veilige omgeving waarin je vrijwel ongemerkt jouw comfortzone voelt groeien. Jouw praktijksituatie is onze gezamenlijke inspiratiebron om jouw gedrag in specifieke situaties te analyseren, om kansen en ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken, en om het geleerde mee terug te nemen naar de praktijk.

Wil je meer weten over het traject? Lees hier verder.
Kennis maken

Het traject ‘Coaching op Competenties’ start met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat jij je prettig voelt bij een coach. Voor mij als coach is het ook belangrijk dat jij je veilig, vrij en gerespecteerd voelt. Na dit gesprek kun je beslissen of je kiest voor het coachingstraject.

Intakegesprek

Uiteraard kun je ook direct starten met het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de aanleiding van het traject, en doen we grondig onderzoek naar de coachingsvraag. Ook wederzijdse verwachtingen worden besproken, net als de frequentie en de duur van de gesprekken. Na het intakegesprek ontvang je een intakeverslag waarin een concreet plan is opgesteld aan de hand van het SMART-model.

Coachingsgesprekken

Het coachingstraject bestaat uit 7 gesprekken over een periode van maximaal 6 maanden.

De vorm en inhoud van het traject hangt af van de coachingsvraag, het gestelde doel en ons plan. Uiteraard maak ik, waar nodig en helpend, gebruik van verschillende instrumenten en methodieken, al zijn deze niet leidend.

Aangezien theorie en praktijk tijdens het traject samen komen, maak ik wel gebruik van de STAR-methodiek en huiswerkopdrachten. Het schrijven van een reflectieverslag is een afsluitend onderdeel van het coachingstraject.

Locatie

Onze gesprekken vinden plaats op het kantoor van Difacto in Eindhoven of op de werklocatie binnen Nederland van één van de samenwerkers van Difacto. In overleg kunnen de gesprekken ook plaatsvinden op jouw werklocatie. Hierover maken we afspraken.

E-Coaching

E-coaching is ook mogelijk, net als een combinatie van persoonlijke live gesprekken en e-coaching. Het gaat om de inhoud. Wanneer de vorm de inhoud niet in de weg staat, zijn andere vormen bespreekbaar. Zo coachen en trainen we ook wel eens buiten in de natuur.

Een 3-gesprek met een leidinggevende tijdens het coachingstraject is uiteraard ook mogelijk.

De Coach

Difacto heeft de ambitie om de positie van werkenden te versterken, en daarmee ook de organisaties die zij met elkaar vormen.

Regelmatig lees ik bij collega’s de zin ‘Iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen.’, waarna een lijst aan opleidingen en certificaten volgt. In de inmiddels 16 jaar dat ik mensen coach, begeleid en adviseer heb ik geleerd dat mijn diploma’s, certificaten en CMI/Noloc certificering niet bepalend, maar vooral aanvullend en verrijkend zijn in de dagelijkse praktijk. Ik werk dan ook uitsluitend samen met samenwerkers/collega’s die hun diploma’s en certificaten als aanvulling ervaren.

Het is mijn overtuiging dat het de combinatie is van persoonlijke eigenschappen, de persoonlijke missie om mensen te willen helpen bij hún persoonlijke ontwikkeling, en de eigen ‘honger’ naar persoonlijke ontwikkeling, die de coach heeft gevormd tot de coach die het verschil maakt.

Mijn werk als coach doe ik met aandacht en heel veel plezier! Voor minder doen we het niet.

Luister eens..

Luisteren is voor Difacto de belangrijkste en meest waardevolle vorm van communicatie. Dit doen we niet uitsluitend met onze oren, maar ook door op te merken wat er niet gezegd wordt, het stellen van vragen, het leggen van verbanden, het onderzoeken van de betekenis van woorden, kortom, met aandacht voor jou als uniek individu.

Heb je vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. Zo kun je zelf ervaren of er een klik is, en of de geboden vorm en inhoud past bij jouw wensen en verwachtingen.