Difacto

Coaching 


Coaching op Duurzame Inzetbaarheid


“Wendbare organisaties bestaan bij wendbare werknemers”
Blijf bewust en investeer in jezelf

Ben jij je bewust geworden van de veranderingen om je heen die van invloed zijn op je werk? Of wil je juist inzicht in de invloed die je zelf kunt hebben op jouw loopbaan, jouw persoonlijke ontwikkeling, en wat dit je nu en in de toekomst kan opleveren?

Wat is jouw situatie?

Welke mogelijkheden liggen er al verscholen in de dagelijkse praktijk van jouw werk? Voel je je daar gezien, gehoord, aangemoedigd, begrepen? Of wil je eerst samen met iemand buiten jouw werkkring uitzoeken wat je wilt, wat je nodig hebt, wat je al in huis hebt, en wat je graag zou willen ontwikkelen of aanpakken?

Wat is jouw vraag?

In het traject ‘Coaching op Duurzame Inzetbaarheid’ is het startpunt een belangrijk en bepalend onderdeel. Het is mijn intentie om eerst samen de coachingsvraag grondig te onderzoeken, zodat we overeenstemming bereiken over ons doel vóórdat we gaan bespreken hoe we het traject inhoudelijk gaan vormgeven.

Welke externe invloeden spelen een rol?

We staan stil bij de externe ontwikkelingen die gaande en/of te verwachten zijn. Het is verrijkend om inzicht te krijgen in de huidige veranderende wereld en arbeidsmarkt, mede als gevolg van de technologische ontwikkelingen en robotisering.

Hiermee krijgen we inzicht in wat dit in jouw specifieke situatie kan betekenen. Dit helpt ons bij het bepalen van jouw persoonlijke doelen waarmee we streven naar jouw persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Het Traject ‘Coaching op Duurzame Inzetbaarheid’

Kennis maken

Het traject ‘Coaching op Duurzame Inzetbaarheid’ start met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het is belangrijk dat jij je prettig voelt bij een coach. Voor mij als coach is het ook belangrijk dat jij je veilig, vrij en gerespecteerd voelt. Na dit gesprek kun je beslissen of je kiest voor het coachingstraject.

Intakegesprek

Uiteraard kun je ook direct starten met het intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de aanleiding van het traject, en doen we grondig onderzoek naar de coachingsvraag. Ook wederzijdse verwachtingen worden besproken, net als de frequentie en de duur van de gesprekken. Na het intakegesprek ontvang je een intakeverslag waarin een concreet plan is opgesteld aan de hand van het SMART-model.

Coachingsgesprekken

Het coachingstraject bestaat uit 7 gesprekken over een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden.

De vorm en inhoud van het traject hangt af van de coachingsvraag, het gestelde doel en ons plan. Uiteraard maken we, waar nodig en helpend, gebruik van verschillende instrumenten en methodieken, al zijn deze niet leidend.

Aangezien theorie en praktijk tijdens het traject samen komen, zullen we ook werken met de STAR-methodiek en huiswerkopdrachten. Het schrijven van een reflectieverslag is een afsluitend onderdeel van het coachingstraject.

Locatie

Onze gesprekken vinden plaats op het kantoor van Difacto in Eindhoven of op de werklocatie binnen Nederland van één van de samenwerkers van Difacto. In overleg kunnen de gesprekken ook plaatsvinden op jouw werklocatie. Hierover maken we afspraken.

E-Coaching

E-coaching is ook mogelijk, net als een combinatie van persoonlijke live gesprekken en e-coaching. Het gaat om de inhoud. Wanneer de vorm de inhoud niet in de weg staat, zijn andere vormen bespreekbaar. Zo coachen en trainen we ook wel eens buiten in de natuur.

Een 3-gesprek met een leidinggevende tijdens het coachingstraject is uiteraard ook mogelijk.

De Coach

Difacto heeft de ambitie om de positie van werkenden te versterken, en daarmee ook de organisaties die zij met elkaar vormen.

Regelmatig lees ik bij collega’s de zin ‘Iedereen kan zich tegenwoordig coach noemen.’, waarna een lijst aan opleidingen en certificaten volgt. In de inmiddels 16 jaar dat ik mensen coach, begeleid en adviseer heb ik geleerd dat mijn diploma’s, certificaten en CMI/Noloc certificering niet bepalend, maar vooral aanvullend en verrijkend zijn in de dagelijkse praktijk. Ik werk dan ook uitsluitend samen met samenwerkers/collega’s die hun diploma’s en certificaten als aanvulling ervaren.

Het is mijn overtuiging dat het de combinatie is van persoonlijke eigenschappen, de persoonlijke missie om mensen te willen helpen bij hún persoonlijke ontwikkeling, en de eigen ‘honger’ naar persoonlijke ontwikkeling, die de coach heeft gevormd tot de coach die het verschil maakt.

Mijn werk als coach doe ik met aandacht en heel veel plezier! Voor minder doen we het niet.

Luister eens..

Luisteren is voor Difacto de belangrijkste en meest waardevolle vorm van communicatie. Dit doen we niet uitsluitend met onze oren, maar ook door op te merken wat er niet gezegd wordt, het stellen van vragen, het leggen van verbanden, het onderzoeken van de betekenis van woorden, kortom, met aandacht voor jou als uniek individu.

Heb je vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek. Zo kun je zelf ervaren of er een klik is, en of de geboden vorm en inhoud past bij jouw wensen en verwachtingen.