Difacto

DI-Tools 


Intervisie


Wat is Intervisie

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen, zonder hiërarchie, die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied.

Intervisie is een krachtig leer-instrument waarmee volgens een bepaald protocol interactie plaatsvindt. Het doel is bevordering van de deskundigheid en het verhogen van de kwaliteit van het werk.

Doelstelling Intervisie Difacto

Het doel is in de eerste plaats om intervisie en daarbij behorende methodieken in te zetten om de professionaliteit en de kwaliteit van het werk verder te bevorderen door middel van intercollegiale toetsing en advisering, én om de cohesie binnen de groep te bevorderen en/of vast te houden.

Daarnaast stelt Difacto zich als doel dat de groep na 4 á 5 bijeenkomsten de intervisie zelfstandig kan voortzetten, mits dit gewenst is uiteraard.

Intervisie als katalysator van Duurzame Inzetbaarheid

Intervisie is ook een krachtige methodiek om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. Wanneer er in het werk steeds vaker andere competenties worden gevraagd, is het logisch dat niet iedereen even snel mee kan veranderen. Het is zeer effectief om met elkaar te ontdekken wat een groep mensen al in huis heeft, en middels deze methodiek van elkaar te leren en elkaar te versterken.

De duur van de Intervisie

De duur per intervisie-sessie is 2,5 tot 3 uur voor de deelnemers.

Groepsgrootte

Minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.

Uitgangspunten
  • De probleemstellingen bevinden zich op het snijvlak van ‘persoon’ en ‘vakinhoud’;
  • Als het probleem te veel aan de persoon verbonden is, leent dit zich niet voor intervisie maar voor individuele coaching;
  • Indien het probleem te veel op de inhoud focust leent het probleem zich evenmin voor intervisie, maar wel voor een werk- of strategisch overleg.
Heb je vragen? Bel ons gerust op of vraag hier een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek aan.
Voorwaarden voor begeleide Intervisie
  • Vertrouwelijkheid; alles wat besproken wordt, blijft binnen de groep;
  • Bij aanvang van iedere intervisiebijeenkomst wordt met de groep teruggekeken op de probleemstellingen van de vorige keer; wat heeft de intervisie de probleem-inbrenger gebracht en wat heeft hij/zij ermee gedaan (reflectie)?;
  • Een nieuwe afspraak wordt gezamenlijk gemaakt en afmeldingen dienen zo vroeg mogelijk doorgegeven te worden;
  • De intervisie gaat door bij minimaal 3 deelnemers;
  • Allen zijn verantwoordelijk voor het inbrengen van een probleemstelling. Bij aanvang van de intervisiebijeenkomst worden kort de ingebrachte probleemstellingen geïnventariseerd. Daarna wordt door de groep besloten welke probleemstellingen behandeld worden: Leent het zich voor intervisie, is het actueel en hoe aansprekend is het voor de groep?
De Intervisie-begeleider

De loopbaanprofessionals hebben al vele intervisie-groepen mogen begeleiden naar een zelfstandig functionerende groep. Wat mij hierin opvalt, is dat openheid geven over belemmeringen of andere moeilijke vraagstukken doorgaans een verbindend effect heeft in een groep. Ook daarom begeleiden we graag intervisiegroepen!