Difacto

DI-Tools 


Mentoring


Hoeveel tijd heb je de afgelopen week ingepland om na te denken over jouw prioriteiten? Over waar je in de kern verantwoordelijk voor bent, wat je wilt bereiken, echt belangrijk vindt, en hoe dit naar een hoger plan te tillen? Of zijn er continu urgentere zaken die je aandacht vragen?

Geloof je er zelf in? Kun je je voorstellen dat je vanuit een ander perspectief tot nieuwe inzichten of methoden kan komen waarmee je jouw ambities kunt realiseren, die niet nóg méér, maar slechts iets anders van je vragen?

Waarom?

Afspraken maken met jezelf, ook wel zelfdiscipline genoemd, is niet altijd makkelijk voor ons, mensenwezens. Zelfs op een onbewust niveau maken we keuzes die ons weg houden van wat écht belangrijk is.

Een goede mentor is een goede partner in crime. Een goede mentor verleid je om jouw vluchtroutes te trotseren en je bij de les te houden.

Bij mentoring wordt het ingewikkelder om af te dwalen van jouw aanvankelijke voornemens. Vanuit verschillende perspectieven krijg je nieuwe inzichten in het ‘Waarom’ van jouw keuzes. Centraal in de gesprekken staat de focus op wat goed gaat en de ruimte die er is om verder te groeien.

Hoe?

Met een wekelijks gesprek van maximaal een uur via skype, telefoon of face to face kun je elke week weer orde op zaken stellen. We kijken samen terug op de afgelopen week om hiervan te leren. We maken realistische, concrete en haalbare plannen voor de week die voor ons ligt.

Tijdens de gesprekken wordt naast een focus op jouw competenties ook van je gevraagd om kritisch te zijn naar jezelf. Als mentor zal ik dit uiteraard ook doen. Ik durf kritische vragen te stellen of te confronteren, zonder dat jij je als individu bekritiseerd of afgewezen voelt.

Wat?

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek kun je ervaren of je je goed voelt bij mij als mentor en zul je een duidelijk beeld krijgen van wat je kunt verwachten én wat er van jou wordt verwacht.

Het eerste gesprek

Wanneer je besluit deze mentoring aan te gaan, maken we een afspraak voor een eerste gesprek waarin we onder andere bespreken:

 • Of wekelijks contact haalbaar is of een andere frequentie wenselijk;
 • De duur van de mentoring;
 • Welke onderwerpen we wel en niet willen bespreken;
 • De gewenste tijdsduur van een mentorgesprek;
 • Efficiënte voorbereiding van het gesprek;
 • Invulling van een kort en concreet “levend” format met vragen;
 • Het voorkomen van valkuilen bij mentoring.

Samen aan de slag

Op basis van jouw doelen en prioriteiten is het “levend” format leidend in onze gesprekken. Wanneer nieuwe inzichten leiden tot nieuwe prioriteiten en/of doelen passen we het format aan.

We staan continu stil bij hoe jij omgaat met jouw prioriteiten en doelen, wat er goed gaat én wat anders kan.

Aan het eind van ieder gesprek staan we ook even stil bij mijn rol als mentor met vragen als:

  Wat heeft het gesprek je opgeleverd?
  Wat vond jij prettig?
  Wat zou je graag anders willen?
Heb je interesse of vragen? Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek.