Difacto

Training 


Burn-Out Training


Aanpak

Met de juiste aanpak bij stress en burn-out kan een werkgever veel kosten besparen en veel leed voorkomen. In de praktijk ligt de focus (uiteraard) niet altijd op de vraag of een werknemer niet te zwaar belast is. Toch zijn het doorgaans de meest betrokken, loyale, verantwoordelijke en organisatie-sensitieve werknemers die uitvallen met een burn-out. Wanneer we dit weten te voorkomen, kun je deze waardevolle werknemers binnenboord houden.

Deze interactieve training biedt inzicht en handvatten om op een effectieve manier (dreigend) verzuim als gevolg van stress en/of burn-out te voorkomen of te verkorten

Onderwerpen die aanbod komen in deze training:
 • Burn-Out vanuit verschillende perspectieven;
 • Symptomen, oorzaken en gevolgen;
 • Inzicht in de betrokken partijen; wie heeft welke rol;
 • Communicatie tussen alle partijen, inclusief medewerker met burn-out;
 • Do’s en don’ts ten behoeve van duurzaam herstel en terugkeer naar werk.
 • Strategisch denken en werken;
Resultaat
 • Inzicht in oorzaken en symptomen ter voorkoming van verzuim als gevolg van stress en/of burn-out (= kostenbesparing);
 • Inzicht in gevolgen van burn-out en wat dit betekent voor gedupeerde(n);
 • Inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen;
 • Inzicht in herstel-bevorderende en -belemmerende interventies;
 • Kennis van het verschil tussen urenopbouw en duurzame re-integratie;
 • Direct bruikbare visuele tools die de communicatie tussen alle partijen versoepelen.
Voor wie interessant?
 • Leidinggevenden
 • HR Professionals
 • Bedrijfsartsen
 • Verzuimmanagers
 • Casemanagers
 • Arbeidsdeskundigen
 • Begeleiders Re-integratie 2e spoor

Heb je vragen? Bel ons gerust o of vraag hier een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek aan.