Difacto

Training 


Mobiliteitstraining


De training

De mobiliteitstraining heeft als doel hulp te bieden aan mensen die vanuit een ontslag-situatie op zoek gaan naar een nieuwe baan of een nieuw toekomstperspectief. De ervaring leert dat dit maatwerk vraagt. Groepstrainingen leveren doorgaans een positieve bijdrage aan het proces waarbij het delen van ervaringen en toekomstwensen inspirerend en leerzaam is, en samen kan worden doorlopen op alle onderdelen:

 • Omgaan met veranderingen (Kübler-Ross)
 • Zelfanalyse; Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?
 • Arbeidsmarkt-oriëntatie
 • Arbeidsmarktbenadering
Omgaan met veranderingen
Krijg inzicht in je eigen, unieke proces van veranderen én het proces naar jouw gewenste situatie. Heb respect voor wat een verandering met jou doet. Wanneer je hier aandacht aan geeft en inzicht krijgt in de verschillende fasen in dit proces, weet je ook wanneer het weer tijd is om de regie te nemen naar een nieuw toekomstperspectief. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van een model en de theorie van Elisabeth Kübler-Ross, een psychiater die beroemd werd om haar pionierswerk rond rouwverwerking.
Zelfanalyse
Kun jij in 3 minuten vertellen wie jij bent, wat je kunt, wat jouw toegevoegde waarde is op de arbeidsmarkt, of voor een specifieke functie of organisatie? Door middel van verschillende testen, opdrachten en methodieken onderzoeken we wat jou inspireert, wat jouw talenten zijn, waar je plezier in hebt, wat jou drijft, wat je belangrijk vindt én wat jouw toegevoegde waarde is op de arbeidsmarkt en binnen welke specifieke functies en/of organisaties. De zelfanalyse wordt afgerond met een concreet en haalbaar persoonlijk profiel.
Arbeidsmarktverkenning
We maken een verdiepingsslag op jouw persoonlijke profiel en brengen de arbeidsmarkt en jouw arbeidsmarktkansen in kaart door jouw persoonlijke profiel te toetsen aan de huidige wensen en verwachtingen van relevante werkgevers binnen jouw zoekgebied. Middels ‘Boolean Search’ combineren we concrete wensen als functietitels en voorwaarden met soft skills of andere wensen om door te dringen tot de vacaturemarkt buiten de gebruikelijke paden zoals de vacaturewebsites.

Ook netwerken is al een belangrijk onderdeel van deze fase, dus kijken we per individu welke vorm van netwerken past, en breiden we deze maximaal uit.

Het persoonlijk profiel is nu een Persoonlijk Zoekprofiel geworden en is een levend document dat continu kan worden bijgewerkt. Daarnaast starten met een Persoonlijk Actieplan om de gewenste, realistische en tevens haalbare functies/vacatures/kansen te vinden.
Arbeidsmarktbenadering
Welke manier van arbeidsmarktbenadering bij jou past, is afhankelijk van wie jij bent. We bieden een breed scala aan theorie, tips, werkwijzen, voorbeelden en oefeningen met als doel om je kansen op succes te maximaliseren. Belangrijk hierbij is de focus op ‘onderscheidend zijn’, waardoor je opvalt, waardoor je wordt gezien. Daarbij kijken we naar hoe jij je kunt onderscheiden in je Curriculum Vitae, je motivatiebrief, je netwerk- en sollicitatiegesprekken door je te prikkelen om vrij en creatief te denken en handelen. We maken serieus werk van ‘werk zoeken’, waardoor je kansrijkheid enorm toeneemt.
Resultaat
 • Herkrijgen van regie over eigen loopbaan;
 • Inzicht in talenten, drijfveren, missie/vise, voorwaarden en wensen;
 • Inzicht in wat nodig is om onderscheidend en eigen te zijn in je sollicitatie-activiteiten en social media;
 • Een arbeidsmarkt- en vacature-analyse;
 • Een concreet persoonlijk profiel, een persoonlijk zoekprofiel en een actieplan;
 • Het kunnen schrijven van een authentieke en onderscheidende sollicitatiebrief;
 • Het kunnen voeren van een overtuigend en gelijkwaardig sollicitatiegesprek;
 • Het kunnen opstellen van een CV met een missie; uniek en authentiek;
 • Inzicht in waar het bij netwerken in de kern om gaat en hoe hier praktisch vorm aan te geven;
 • Het kunnen voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken;
 • Jezelf kunnen presenteren / Elevatorpitch;
 • Personal Branding; Het merk ‘Ik’;
 • In staat om buiten de gebaande paden geschikte en relevante vacatures en kansen te vinden.
Voor wie interessant?

Mensen die vanuit een ontslag-situatie op zoek gaan naar een nieuwe baan.


Heb je vragen? Bel ons gerust of vraag hier een vrijblijvend oriënterend kennismakingsgesprek aan.